صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
علم وفراتر از علم

مدارس سمپاد[۶]

استان آذربایجان شرقی

‏* راهنمایی شهید مدنی تبریز

 • راهنمایی فرزانگان تبریز
 • راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی مراغه
 • دبیرستان فرزانگان مراغه
 • مرکز آموزش راهنمایی و دبیرستان علامه جعفری مرند
 • مرکز آموزش راهنمایی و دبیرستان فرزانگان مرند
 • دبیرستان علامه حلی بناب
 • دبیرستان فرزانگان بناب

استان آذربایجان غربی

 • مرکز آموزشی راهنمایی/دبیرستان شهید بهشتی میاندوآب
 • دبیرستان شهید دکتر بهشتی ارومیه
 • دبیرستان فرزانگان ارومیه
 • دبیرستان فرزانگان۲ ارومیه
 • دبیرستان طلایه داران ارومیه

استان اردبیل

 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی اردبیل
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان اردبیل

مدارس سمپاد[۶]

استان آذربایجان شرقی

‏* راهنمایی شهید مدنی تبریز

 • راهنمایی فرزانگان تبریز
 • راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی مراغه
 • دبیرستان فرزانگان مراغه
 • مرکز آموزش راهنمایی و دبیرستان علامه جعفری مرند
 • مرکز آموزش راهنمایی و دبیرستان فرزانگان مرند
 • دبیرستان علامه حلی بناب
 • دبیرستان فرزانگان بناب

استان آذربایجان غربی

 • مرکز آموزشی راهنمایی/دبیرستان شهید بهشتی میاندوآب
 • دبیرستان شهید دکتر بهشتی ارومیه
 • دبیرستان فرزانگان ارومیه
 • دبیرستان فرزانگان۲ ارومیه
 • دبیرستان طلایه داران ارومیه

استان اردبیل

 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی اردبیل
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان اردبیل

استان اصفهان

استان بوشهر

استان تهران

استان خراسان شمالی

استان خراسان جنوبی

 • مرکز آموزشی فرزانگان حضرت زینب بیرجند
 • مرکز آموزشی شهید بهشتی بیرجند

استان خراسان رضوی

 • مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد 1 مشهد
 • مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد۲ مشهدبه آدرس [www.hnsch.ir]
 • مرکز آموزشی فرزانگان۱ مشهد
 • مرکز آموزشی فرزانگان۲ مشهدبه آدرس [www.farzan2.ir]
 • مرکز آموزشی فرزانگان3 مشهدبه آدرس [www.farzan3.ir]
 • مرکز آموزشی فرزانگان۱ تربت جام
 • مرکز آموزشی فرزانگان۲ تربت جام
 • مرکز شهید بهشتی تربت حیدریه
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی نیشابور
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان نیشابور
 • مرکز آموزشی شهید بهشتی تربت جام
 • فرزانگان نیشابور
 • مرکز آموزشی شهید بهشتی سبزوار
 • مرکز آموزشی طلایه تربت جام

استان خوزستان

 • مرکز آموزشی پسرانه شیخ انصاری دزفول
 • مرکز آموزشی دخترانه فرزانگان دزفول
 • مرکز آموزشی پسرانه طلایه داران اهواز
 • دبیزستان پسرانه شهیدبهشتی اهواز
 • مرکز راهنمایی پسرانه شهید بهشتی اهواز
 • راهنمایی و دبیزستان دخترانه فرزانگان اهواز

استان زنجان

استان سمنان

 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی سمنان
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان سمنان
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی شاهرود
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان شاهرود

استان سیستان و بلوچستان

 • مجتمع آموزشی شهید بهشتی زاهدان ( تیزهوشان زاهدان )
 • مجتمع آموزشی فرزانگان زاهدان

استان فارس

 • مرکز آموزشی استعدادهای درخشان شهید دستغیب شیراز (ناحیه ۲)
 • مرکز اموزشی استعدادهای درخشان شهید دستغیب شیراز (ناحیه ۱)
 • مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان شیراز (ناحیه ۲)
 • مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان حضرت زینب شیراز (ناحیه ۴)
 • مرکز آموزشی استعدادهای درخشان ملاصدرا (ناحیه ۳) [۱]
 • مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان شیراز (ناحیه ۱)
 • مرکز آموزشی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لارستان
 • مرکز آموزشی فرزانگان لارستان
 • مرکز آموزشی راهنمایی فرزانگان کازرون
 • مرکز آموزشی دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان کازرون
 • مرکز آموزشی راهنمایی امام حسین(ع) کازرون
 • مرکز آموزشی دبیرستان و پیش دانشگاهی امام حسین(ع) کازرون
 • مرکز آموزشی راهنمایی استعداد های در خشان داراب
 • مرکز آموزشی دبیرستان استعداد های درخشان(طلایه داران) داراب

استان قزوین

استان قم

استان کرمان

استان کرمانشاه

استان گلستان

 • راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید شهید بهشتی گنبد کاووس (پسرانه)
 • راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان گنبد کاووس (دخترانه)
 • راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی گرگان (پسرانه)
 • راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان گرگان(دخترانه)

استان گیلان

 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی میرزاکوچک خان[۲]
 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان رشت
 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی لنگرود[۳]
 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان لنگرود
 • راهنمایی و دبیرستان دارالفنون شهید بهشتی لاهیجان
 • راهنمایی و دبیرستان فرزانگان امام رضا (ع) لاهیجان

استان لرستان

 • مرکز آموزشی شهید بهشتی خرم‌آباد (پسرانه)
 • مراکز آموزشی فرزانگان خرم‌آباد (دخترانه)
 • مجتمع آموزشی شهید بهشتی بروجرد(پسرانه)
 • مجتمع آموزشی فرزانگان بروجرد(دخترانه)

استان مازندران

 • مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی ساری[۴]
 • مرکز آموزشی فرزانگان۲ ساری
 • مرکز آموزشی شهید بهشتی قائمشهر
 • مرکز آموزشی فرزانگان قائمشهر
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی پسرانه تنکابن
 • مرکز راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان بابل
 • مرکز راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید بهشتی بابل
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان فرزانگان آمل
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی آمل
 • مرکز راهنمایی و دبیرستان شهید بهشتی۲ ساری (طلایه داران)[۵]

استان مرکزی

 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی علامه حلی اراک
 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان اراک

استان هرمزگان

 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید حقانی بندر عباس
 • راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان بندر عباس

استان همدان

 • دبیرستان دخترانه فرزانگان همدان

دبیرستان و راهمنمایی پسرانه علامه حلی همدان سایت راهنمایی علامه حلی همدان : [http://www.rsh66.com]

استان یزد

 • دبیرستان شهید صدوقی یزد
 • مرکز آموزشی فرزانگان یزد